Wat doen we? Hoe werkt het?


Onze werking kan je opdelen in 2 belangrijke zaken:

Dierenopvang – Opvang weidedieren

In de eerste plaats de opvang van weidedieren (cavia’s, pony’s, geitjes, kippen, konijnen,…)
Wij verschillen met een ‘klassiek’ asiel in die zin dat wij niet alle dieren herplaatsen.
Dieren die erg verwaarloosd zijn geweest of mishandeld, blijven bij ons wonen tot hun oude dag. Een ‘oud’ dier blijft ook sowieso hier en wordt niet meer herplaatst. Evenals invalide dieren.
Ondanks het feit dat wij een erkend dierenasiel zijn, ontvangen wij geen subsidies. Als je je dier bij ons achter laat, is het voor ons niet plots ‘gratis’. Er zal dus een bijdrage worden gevraagd. Deze kan verschillen en is steeds bespreekbaar maar weet dat voor ons voeding, dierenarts,… net hetzelfde kost als wat het jou zou kosten.

Jonge, gezonde dieren worden wel herplaatst bij mensen waarmee we een engagement aangaan. Dit kan gaan van thuisbezoek vooraf tot controle-bezoekjes achteraf.  Er wordt steeds een contract opgemaakt. Ook de adoptie van een dier is niet gratis. Ook hier weer kan de bijdrage verschillen en wordt deze vooraf besproken.

Hoe gaat de dierenopvang in zijn werk?
In de eerste plaats: wat we NIET kunnen doen, is diertjes zomaar opvangen die hier ongevraagd aan de deur worden afgezet in het midden van de nacht. (of overdag!!)
Hier halen wij de politie bij en er wordt altijd PV opgemaakt. In geen enkel geval kan op deze manier worden samen gewerkt. Helaas hebben we dit al te vaak mee gemaakt en daarvoor hebben we dus ook camera’s laten installeren rondom de woning.

U heeft een weide-dier waar je niet meer kan voor zorgen. Wij weten graag de eerlijke reden. Niet omdat wij oordelen maar omdat wij later met het dier verder moeten.
U neemt met ons telefonisch contact en we bespreken of we het dier kunnen opvangen. Dit kan heel snel gaan.
Van wat hangt ons oordeel af? Dit gaat om verschillende zaken: Hebben we er nog de ruimte voor? Hebben we ervaring met soortgelijke dieren? Kan het dier samen met onze gelijksoortige dieren? … Indien ons oordeel ‘neen’ is, is dit niet persoonlijk tegen jou als mens. Dan gaat het om het belang van het dier. Dan hebben we niet de nodige ruimte of niet de nodige ervaring.

Indien we van oordeel zijn dat het dier (of de dieren) hier wel terecht kunnen, maken we een afspraak wanneer dit kan.
Wij raden aan een dier zelf binnen te brengen. Indien wij het dier moeten komen ophalen zijn wij verplicht vervoerskosten aan te rekenen. U vindt hierover meer info onder ‘tarieven’ op deze website.
We raden dus echt aan ervoor te zorgen dat u zelf het dier binnen brengt, na afspraak.

Vergeet nooit dat wij dit bij ons leven gewoon bij nemen. Wij maken er veel tijd en enkele opofferingen voor, en we doen dat graag. Wij hebben geen geldelijke inkomsten uit de vzw of wat dan ook. We hebben de liefde van en voor de dieren en daar doen we het voor. Wij krijgen ook geen subsidies zoals gedacht wordt over erkende asielen, wij doen dit gewoon privé. Uiteraard met de nodige erkenningen en dergelijke, maar het blijft een privé-initiatief. Daardoor is onze ruimte en ons financieel budget eerder beperkt.

Wij werken zowel voor steden en gemeenten, maar ook voor politiediensten en Dierenwelzijn Vlaanderen. Als er ruimte is, werken we ook voor particulieren.
De pagina ‘tarieven’ op deze website is bedoeld voor de particulieren.
Steden en gemeenten kunnen ons steeds contacteren omtrent een langere samenwerking en andere prijsberekening.
Dit in het kader van vaste samenwerking rond bvb verwilderde/gedumpte kippen, ophalen van uitgebroken/verloren gelopen dieren,…

 

ArkVanPollare_LOGO

Zorgboerderij

Wij staan open voor IEDEREEN die ons wil komen helpen: Mensen net uit de psychiatrie, mensen met een burnout, jongeren met een time-out op school, ex-gedetineerden…
Werkelijk iedereen is welkom. Wij werken samen met ‘Steunpunt Groene Zorg’ om mensen te begeleiden in hun vrijwilligerswerk. Best neem je met hen even contact op als hulpverlener.
Je mag ook spontaan als vrijwilliger zelf langs komen zonder ‘derde partij’, maar dan enkel als het gaat om zuiver invullen van vrije tijd. Indien er een ‘derde partij’ is betrokken (bvb CLB, dokter, reclassering,…) gaat het wel altijd via ‘Steunpunt Groene zorg’. Je spreekt dan best je begeleiding aan, je vertelt hen over ons en je vraagt om contact op te nemen met de mensen van ‘Steunpunt Groene Zorg’. Zij zorgen dan voor de rest.
Meer info groene zorg: Klik hier.

IMG_1109

Het psychisch welzijn van mensen vinden wij belangrijk, toch zijn wij geen professionele hulp op dat vlak. Een luisterend oor kan je hier wel vinden. En raad. Of doorverwijzing. Of het spreekwoordelijke schouderklopje. Of de hulp bij het maken van een afspraak naar professionele hulp, zelfs de begeleiding er naartoe.  Helaas gaat het leven niet steeds over rozen en heeft dit soms gevolgen voor een mens. Ook dan ben je hier welkom. Voor een goed gesprek of andere zaken waarmee we kunnen helpen. We zijn steeds bereid om te luisteren. We merkten ook al vaak op dat het afscheid nemen van dieren een gevolg kan zijn van ‘andere’ problemen. Ook dan willen we luisteren. Dat is waarom wij steeds vragen eerst een afspraak te maken, zo kunnen we tijd voor je maken. De koffie zal warm staan, de frisdrank koud.